ვინ ვართ?

საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისთვის (საბუკო) ბუნების კონსერვაციის ორგანიზაციაა, რომელიც ველური ბუნების კონსერვაციის ქართული ცენტრის მიერ დაარსდა. ჩვენი მისიაა ველური ბუნებისა და ჰაბიტატების დაცვა, კონსერვაცია და აღდგენა საქართველოში; საზოგადოების მიერ ბუნების დაფასების გაზრდა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების წახალისება. ჩვენი ძირითადი ფოკუსებია:
Spring Seasonal Outfits 5

სახეობებისა და ეკოსისტემების მონიტორინგი

icons8-pelican-100 (1)

კონსერვაციისთვის საჭირო ზომების შემუშავება

plant

ცნობიერების ამაღლების კამპანიები

საბუკოს საქმიანობას ოთხი დეპარტამენტი მართავს

საბუკო 2014 წელს დარეგისტრირებული არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაციაა. ჩვენ ვართ BirdLife-ის, მსოფლიოს მსხვილესი ბუნების კონსერვაციის ორგანიზაციის ადგილობრივი პარტნიორი

cons-01-01

კონსერვაცია - კვლევები

სტრატეგიების შემუშავება, სახეობებისა და ჰაბიტატების კონსერვაციაში ხარვეზების გამოკვეთა და შესაბამისი ქმედებების დაგეგმვა, ეკოსისტემების, მნიშნელოვანი ჰაბიტატების და პოპულაციების სიცოცხლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად

policy-01

პოლიტიკა

ეკოსისტემების დაცვის ადვოკატირება, ეროვნული და საერთაშორისო პოლიტიკის მიმოხილვა ბუნების კონსერვაციის მიმართულებით. გუნდი მონიტორინგს უწევს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტებს და საჭიროების შემთხვევაში, ამზადებს საპასუხო დოკუმენტებს.

education-01

განათლება

ცნობიერების ამაღლების პროგრამები სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის. გუნდი ცდილობს გაზარდოს ხალხის მიერ ბუნებრივი რესურსების გაგება და დაფასება. ისინი ამზადებენ სხვადასხვა ტიპის მასალას მასწავლებლებისა და სხვა განმანათლებლებისთვის.

coms-01

კომუნიკაციები

კომუნიკაციების გუნდის მთავარი ამოცანაა ორგანიზაციის საქმიანობა გააცნოს მეტ ადამმიანს და გაზარდოს კონსერვაციის მხარდამჭერთა რიცხვი. ისინი ასევე უძღვებიან საბუკოს საწევრო პროგრამას და კამპანიებს.

ტურები კონსერვაციისთვის კავკასიაში

ბათუმი ბირდინგი

ჩვენი შეთავაზება

ფრინველებზე დაკვირვების ტურები კავკასიაში, საქართველოს, სომხეთის და აზერბაიჯანის ჩათვლით

ბიზნესი ბუნებისთვის

ეს მოდელი აძლიერებს ადგლობრივ ეკოტურისტულ ოპერატორებს და წარმოადგენს ფონდების მოძიების მექანიზმს BirdLife-ის პარტნიორებისთვის

რატომ ჩვენ?

With over a decade of experience in the region and an international team, we are in a unique position to guarantee you a most rewarding birding holiday.

In Batumi

რეგიონში მუშაობის ათწლიანი გამოცდილებით და საერთაშორისო გუნდით ჩვენ უზრუნველვყოფთ თქვენს ყველაზე ნაყოფიერ და საინტერესო გამოცდილებას