სამაგიდო თამაში ივრის ჭალაში

 

ივრის ჭალის ტერიტორიაზე ნიადაგი მნიშვნელოვნად დეგრადირებულია, რისი ერთ-ერთი მიზეზი ბევრი ცხვარი და მათი ჭარბი ძოვებაა.

ზიანის შესამცირებლად, საბუკო არაერთ გზას მიმართავს, ხოლო ფერმერების, მეცხვარეებისა და მიწის მფლობელების ჩართულობა და მხარდაჭერა გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია. მათთვის პრობლემებისა და გამოსავლების უკეთ საჩვენებლად, სხვა, სტანდარტულ მეთოდებთან ერთად, სახალისო ხერხებსაც მივმართავთ.

სწორედ ასეთია საბუკოს მიერ შექმნილი სამაგიდო თამაში ივრის ჭალაში. ამ თამაშში მეცხვარემ თავისი ფარა სამშვიდობოს უნდა გაიყვანოს. მოთამაშეს, ივრის ჭალების მიმდებარედ, ჭაჭუნას აღკვეთილში, გზად უამრავი დაბრკოლება შეხვდება, რომლის მოსაფიქრებლადაც შთაგონება ბუნებიდან ავიღეთ.

 

ასევე გაეცანით

სამაგიდო თამაში ივრის ჭალაში

 

ივრის ჭალის ტერიტორიაზე ნიადაგი მნიშვნელოვნად დეგრადირებულია, რისი ერთ-ერთი მიზეზი ბევრი ცხვარი და მათი ჭარბი ძოვებაა.

ზიანის შესამცირებლად, საბუკო არაერთ გზას მიმართავს, ხოლო ფერმერების, მეცხვარეებისა და მიწის მფლობელების ჩართულობა და მხარდაჭერა გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია. მათთვის პრობლემებისა და გამოსავლების უკეთ საჩვენებლად, სხვა, სტანდარტულ მეთოდებთან ერთად, სახალისო ხერხებსაც მივმართავთ.

სწორედ ასეთია საბუკოს მიერ შექმნილი სამაგიდო თამაში ივრის ჭალაში. ამ თამაშში მეცხვარემ თავისი ფარა სამშვიდობოს უნდა გაიყვანოს. მოთამაშეს, ივრის ჭალების მიმდებარედ, ჭაჭუნას აღკვეთილში, გზად უამრავი დაბრკოლება შეხვდება, რომლის მოსაფიქრებლადაც შთაგონება ბუნებიდან ავიღეთ.

 

ასევე გაეცანით

HEY YOU, SIGN UP AND CONNECT TO SABUKO!

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers

Will be used in accordance with our Privacy Policy

Facebook Twitter Instagram YouTube
Start typing to see products you are looking for.