საბუკოს მოსაზრებები კლიმატის ცვლილების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე

საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2013 წლების სამოქმედო გეგმა მოიცავს რამდენიმე სექტორს. ესენია: ენერგიის გენერაცია და გადაცემა; ენერგიის მოხმარება სატრანსპორტო სექტორში; ენერგიის მოხმარება შენობებში; ენერგიის მოხმარება მრეწველობაში და სამრეწველო პროცესები; სოფლის მეურნეობა; ნარჩენების მართვა და სატყეო მეურნეობა. სტრატეგიაში წარმოდგენილი რამდენიმე საკითხი მნიშვნელოვანია საბუკოს მიერ განსაზღვრული კონსერვაციული მიზნების მისაღწევად.

იხილეთ საბუკოს მოსაზრებებს კლიმატის ცვლილების სტრატეგიაზე.

 

ასევე გაეცანით

საბუკოს მოსაზრებები კლიმატის ცვლილების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაზე

საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2013 წლების სამოქმედო გეგმა მოიცავს რამდენიმე სექტორს. ესენია: ენერგიის გენერაცია და გადაცემა; ენერგიის მოხმარება სატრანსპორტო სექტორში; ენერგიის მოხმარება შენობებში; ენერგიის მოხმარება მრეწველობაში და სამრეწველო პროცესები; სოფლის მეურნეობა; ნარჩენების მართვა და სატყეო მეურნეობა. სტრატეგიაში წარმოდგენილი რამდენიმე საკითხი მნიშვნელოვანია საბუკოს მიერ განსაზღვრული კონსერვაციული მიზნების მისაღწევად.

იხილეთ საბუკოს მოსაზრებებს კლიმატის ცვლილების სტრატეგიაზე.

 

ასევე გაეცანით

HEY YOU, SIGN UP AND CONNECT TO SABUKO!

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers

Will be used in accordance with our Privacy Policy

Facebook Twitter Instagram YouTube
Start typing to see products you are looking for.