ორგანიზაციული განვითარების გრანტი

დასაწყისი: მაისი, 2019 წელი

დასასრული: მაისი, 2020 წელი

 

2019 წელს საბუკომ მოიპოვა Sigrid Rausing Trust-ის ერთწლიანი გრანტი ორგანიზაციული განვითარებისთვის.

მიღებული ფინანსური მხარდაჭერით საბუკო შეძლებს გააძლიეროს თავისი საქმიანობის ის მნიშნელოვანი კომპონენტები, რომელზე ფოკუსირებას სხვა, პროექტებზე ორიენტირებული გრანტების ფარგლებში ვერ ახერხებდა:

 • სტრატეგიული განვითარება
 • გუნდში კონსერვაციის ოფიცრის დამატება
 • ფრინველთა გამრავლების ეროვნული ატლასის შექმნა, წითელი ნუსხის სახეობების მონიტორინგი და  ფრინველთათვის მნიშნელოვანი ადგილების სიის შექმნა
 • თანამშრომელთა გადამზადება და შესაძლებლობის გაზრდა
 • ფონდების მოძიების სპეციალისტის დაქირავება
 • ფინანსები და აუდიტი
 • შემოსავლის გენერირება
 • ზოგადი მარკეტინგული საქმიანობა

 

 

ასევე გაეცანით

ორგანიზაციული განვითარების გრანტი

დასაწყისი: მაისი, 2019 წელი

დასასრული: მაისი, 2020 წელი

 

2019 წელს საბუკომ მოიპოვა Sigrid Rausing Trust-ის ერთწლიანი გრანტი ორგანიზაციული განვითარებისთვის.

მიღებული ფინანსური მხარდაჭერით საბუკო შეძლებს გააძლიეროს თავისი საქმიანობის ის მნიშნელოვანი კომპონენტები, რომელზე ფოკუსირებას სხვა, პროექტებზე ორიენტირებული გრანტების ფარგლებში ვერ ახერხებდა:

 • სტრატეგიული განვითარება
 • გუნდში კონსერვაციის ოფიცრის დამატება
 • ფრინველთა გამრავლების ეროვნული ატლასის შექმნა, წითელი ნუსხის სახეობების მონიტორინგი და  ფრინველთათვის მნიშნელოვანი ადგილების სიის შექმნა
 • თანამშრომელთა გადამზადება და შესაძლებლობის გაზრდა
 • ფონდების მოძიების სპეციალისტის დაქირავება
 • ფინანსები და აუდიტი
 • შემოსავლის გენერირება
 • ზოგადი მარკეტინგული საქმიანობა

 

 

ასევე გაეცანით

HEY YOU, SIGN UP AND CONNECT TO SABUKO!

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers

Will be used in accordance with our Privacy Policy

Facebook Twitter Instagram YouTube
Start typing to see products you are looking for.