დაახლოვება მეცხვარეებთან და პირველი ნაბიჯები როტაციულ ძოვებაში

საბუკო თითქმის ერთი წელია ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიას იკვლევს და ცდილობს, მისი უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და შენარჩუნების საქმეში ფერმერებიც აქტიურად ჩართოს.

ჩვენ, სხვადასხვა გზით ვცდილობთ ფერმერებისთვის როტაციული ძოვების უპირატესობის ახსნას და მის განხორციელებაში დახმარებას.

ერთ-ერთმა ფერმერმა უკვე დაიწყო საბუკოს მიერ შემუშავებული საძოვრების მენეჯმენტის გეგმას მიყოლა და აპირებს, საკუთარ ტერიტორიაზე გამოსცადოს როტაციული ძოვების უპირატესობები.

ხოლო მანამ, სანამ ამ საქმეში სხვა ფერმერები და მეცხვარეები შემოგვიერთდებიან, ჭაჭუნაში და მის მიმდებარედ ერთი ჭა და რვა დასარწყულებელი გავაკეთეთ.

ახლა ცხვარს წყურვილის მოსაკლავად მდინარე ივრამდე კილომეტრების გავლა აღარ მოუწევს, რაც გარემოსთვისაც მომგებიანი იქნება და ცხვრისთვისაც.

COVID-19 ეპიდემიის დროს მეცხვარეების წინაშე ახალი გამოწვევები გაჩნდა და საბუკო დისტანციურად ცდილობდა მათ მხარდაჭერას, მათ შორის ფინანსურად – ცხვრისთვის საჭირო მედიკამენტების შესაძენად.

ასევე გაეცანით

დაახლოვება მეცხვარეებთან და პირველი ნაბიჯები როტაციულ ძოვებაში

საბუკო თითქმის ერთი წელია ჭაჭუნას აღკვეთილის ტერიტორიას იკვლევს და ცდილობს, მისი უნიკალური ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და შენარჩუნების საქმეში ფერმერებიც აქტიურად ჩართოს.

ჩვენ, სხვადასხვა გზით ვცდილობთ ფერმერებისთვის როტაციული ძოვების უპირატესობის ახსნას და მის განხორციელებაში დახმარებას.

ერთ-ერთმა ფერმერმა უკვე დაიწყო საბუკოს მიერ შემუშავებული საძოვრების მენეჯმენტის გეგმას მიყოლა და აპირებს, საკუთარ ტერიტორიაზე გამოსცადოს როტაციული ძოვების უპირატესობები.

ხოლო მანამ, სანამ ამ საქმეში სხვა ფერმერები და მეცხვარეები შემოგვიერთდებიან, ჭაჭუნაში და მის მიმდებარედ ერთი ჭა და რვა დასარწყულებელი გავაკეთეთ.

ახლა ცხვარს წყურვილის მოსაკლავად მდინარე ივრამდე კილომეტრების გავლა აღარ მოუწევს, რაც გარემოსთვისაც მომგებიანი იქნება და ცხვრისთვისაც.

COVID-19 ეპიდემიის დროს მეცხვარეების წინაშე ახალი გამოწვევები გაჩნდა და საბუკო დისტანციურად ცდილობდა მათ მხარდაჭერას, მათ შორის ფინანსურად – ცხვრისთვის საჭირო მედიკამენტების შესაძენად.

ასევე გაეცანით

HEY YOU, SIGN UP AND CONNECT TO SABUKO!

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers

Will be used in accordance with our Privacy Policy

Facebook Twitter Instagram YouTube
Start typing to see products you are looking for.