ფრინველთა ინდიკატორი სახეობები, რომლებმაც გვიხსნეს ეკოლოგიური კატასტროფისგან

წინა სტატიაში ვისაუბრეთ, თუ რაოდენ დიდი დახმარება შეუძლიათ გაგვიწიონ ფრინველებმა ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასებაში. მოდით ამჯერად განვიხილოთ მსოფლიოში მომხდარი კონკრეტული მაგალითები. 1950-იან წლებში ევერგლეიდსში (ფლორიდა, აშშ)  დაიწყეს არხებისა და ჯებირების მშენებლობა, რათა შეეცვალათ წყლის მიმართულება. ევერგლეიდსი ჭარბტენიანი ადგილების მოყვარული ფრინველებისთვის საბუდარ ადგილს წარმოადგენდა. ფრინველების პოპულაცია კი დამოკიდებულია მათი მსხვერპლი სახეობების (ამფიბიები, რეპტილიები, თევზები და სხვა) რაოდენობაზე. [...]

ფრინველთა ინდიკატორი სახეობები, რომლებმაც გვიხსნეს ეკოლოგიური კატასტროფისგან 2018-02-06T22:22:10+00:00