მტაცებელი ფრინველების კონსერვაცია, აჭარის სამიგრაციო დერეფანში. (CLP – Conservation Leadership Programe)

   

როექტის დაწყების თარიღი 01.06.2016

პროექტის დასრულების თარიღი 01.12.2016

 

აჭარის რეგიონის სამიგრაციო დერეფანში ყოველწლიურად 35 სახეობის, მილიონზე მეტი მტაცებელი ფრინველი ფიქსირდება. სამწუხაროდ ფრინველთა ასეთი მასშაბური მიგრაცია ბევრ ბრაკონიერს იზიდავს. ყოველი გაზაფხულისა და შემოდგომის მიგრაციის განმავლობაში ამ ადგილებში 12000-ზე მეტი ფრინველი კვდება ბრაკონიერების მიერ. მტაცებელ ფრინველეზე ნადირობის ტრადიცია, რომელიც საერთაშორისო და ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით უკანონოა, ამ რეგიონში უკვე წლებია მიმდინარეობს.

2017-12-12T13:22:28+00:00