მიმდინარე პროექტები 2017-12-12T12:53:05+00:00

ევროპის მობუდარ ფრინველთა ატლასი

EBBA2 ეს არის ევროპის ფრინველთა საყოველთაო აღწერის საბჭოს (EBCC) პროექტი, რომელიც იმართება შვეიცარიის ორნითოლოგიური ინსტიტუტის მიერ. პროექტის მხარდამჭერია ფონდი - MAVA. პროექტის ფარგლებში  განხორციელდა საქართველოს 50 კმ-იან კვადრატში კი მობუდარი ფრინველების აღრიცხვა განხორციელდა. მობუდარი ფრინველების რუკა: http://http://mapviewer.ebba2.info/atlas/0g2175jg935b89j#

By | დეკემბერი 12th, 2017|Categories: მიმდინარე პროექტები|0 Comments

ბექობის არწივის პოპულაციის აღდგენა სამხრეთ კავკასიაში

     ბექობის არწივი (Aquila heliaca)  კლასიფიცირებულია, როგორც გლობალურად მოწყვლადი სახეობა და მისი რაოდენობა მცირდება. აღმოსავლეთ საქართველოსა და დასავლეთ აზერბაიჯანის სტეპი მნიშვნელოვანი საბუდარი და გამოსაზამთრებელი ადგილია სახეობისათვის. ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე შეფასებულია დაახლოებით 45-60 მობუდარი წყვილი. მოსახლეობის რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდება ახალი ტერიტორიების ათვისება და შესაბამისად ბექობის არწივისათვის საბუდარი ადგილების შემცირება. აღნიშნული პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ბექობის არწივის ქართული პოპულაციის გაზრდა რაც მიღწეულ იქნება  უკვე არსებული საბუდარი ადგილების დაცვით და დამატებით ახალი საბუდარი ადგილების შექმნა, ასევე პროექტი მოიაზრებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან საგანმანათლებლო [...]

By | დეკემბერი 12th, 2017|Categories: მიმდინარე პროექტები|0 Comments