ვაკანსია 2017-12-14T18:10:59+00:00

საგანმანათლებლო პროგრამის მენეჯერი

პროექტის აღწერა ბექობის არწივი (Aquila heliaca)  კლასიფიცირებულია, როგორც გლობალურად მოწყვლადი სახეობა და მისი რაოდენობა მცირდება. აღმოსავლეთ საქართველოსი სტეპები  მნიშვნელოვან საბუდარი და გამოსაზამთრებელ ადგილის წარმოადგ ენენ სახეობისათვის. მოსახლეობის რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდება ახალი ტერიტორიების ათვისება და შესაბამისად ბექობის არწივისათვის საბუდარი ადგილების შემცირება. აღნიშნული პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ბექობის არწივის ქართული პოპულაციის გაზრდა რაც მიღწეულ იქნება  უკვე არსებული საბუდარი ადგილების დაცვით და დამატებით ახალი საბუდარი ადგილების შექმნა, ასევე პროექტი მოიაზრებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან საგანმანათლებლო სამუშაოების ჩატარებას მათი ცნობიერების გაზრდის მიზნით.  პროექტის ფარგლებში [...]

By | დეკემბერი 14th, 2017|Categories: ვაკანსია|0 Comments