გუნდი 2017-11-29T22:17:58+00:00

ჩვენი გუნდი

 

 

დირექტორი

ნათია ჯავახიშვილი

+995 577-960-559

natia.javakhishvili.sabuko@gmail.com

 

სახეობათა კონსერვაციის ოფიცერი            

დაჩი შოშიტაშვილი

+995 598-209-272

dachi.shoshia@gmail.com